ติดตั้งเครื่องเสียงรถตู้

 งานติดตั้งเครื่องเสียงรถตู้หลากหลายแบบหลายสไตล์ 

    

 เครื่องเสียงปี 2014

    
  
                       งานตู้ซับอะคริลิค                     งานติดตั้งเครื่องเสียงรถตู้  
       

เครื่องเสียงปี 2013

       
   
หล่อลำโพงหลัง หล่อลำโพงหน้าพร้อมจอเพดาน หล่อลำโพงหน้าพร้อมจอเพดาน หล่อลำโพงหน้าพร้อมจอเพดาน
   
หล่อลำโพงหน้าพร้อมจอเพดาน หล่อลำโพงหน้าพร้อมจอเพดาน หล่อลำโพงหลัง หล่อลำโพงหน้าพร้อมจอเพดาน
   
ติดตั้งเครื่องเสียงรถตู้ 9
 หล่อลำโพงหน้า พร้อมจอไฟฟ้า หล่อลำโพงหน้าดีไซด์เก๋  หล่อลำโพงหน้าดีไซด์เก๋
   
ติดตั้งเครื่องเสียงรถตู้ 13
 หล่อลำโพงหน้า พร้อมจอไฟฟ้า หล่อลำโพงหน้า พร้อมจอไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องเสียงรถตู้ 16
   
ครอบแอร์หน้า
 หล่อลำโพงหน้า พร้อมจอไฟฟ้า หล่อลำโพงหลัง  
   
คอลโซลพร้อมจอไฟฟ้า คอลโซลพร้อมจอไฟฟ้า หล่อลำโพงหน้า  
   
หล่อลำโพงหน้า หล่อลำโพงหน้า หล่อลำโพงหลัง หล่อลำโพงหน้า พร้อมจอไฟฟ้า
   
หล่อลำโพงหน้า พร้อมจอไฟฟ้า
 หล่อลำโพงหน้า หล่อลำโพงหน้า หล่อลำโพงหลัง
   
ตู้ซับอคลิลืค คอลโซลพร้อมจอไฟฟ้า
 หล่อลำโพงหลัง
 ตู้ซับอคลิลืค แบนพาส หนักแน่น
   
ตู้ซับอคลิลืค แบนพาส หนักแน่น ตู้ซับอคลิลืค แบนพาส หนักแน่น  ตู้ซับอคลิลืค แบนพาส หนักแน่น ตู้ซับอคลิลืค แบนพาส หนักแน่น
     
ตู้ซับอคลิลืค แบนพาส หนักแน่น  ตู้ซับอคลิลืค แบนพาส หนักแน่น